New:
* Photo Gallery
* Older Photographs

Standards compliant! :
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!

Google
Search this site


Study & Science

From October 2004--June 2009, I was PhD student in numerical mathematics at the Mathematical Institute of Utrecht University (thesis). I set up a homepage dedicated to my research project, please have a look over there.

From 1997 to 2004, I studied at Utrecht University, Utrecht, The Netherlands. I finished my primary study Computational Science (MSc) in 2002, and my secondary study Computer Science (MSc) in 2004.

Below is a collection of tools and reports I wrote during my studies, as well as some other interesting science-facts.

TraFlowpack Software

TraFlowpack is a toolset of Matlab-routines for solving nonlinear systems of hyperbolic PDEs. The solver uses a dynamic remeshing technique, I investigated during my graduation project. TraFlowpack has some additional functionality specifically aimed at simulation of macroscopic traffic flow models. [Read More...]

Publications

Numerical Mathematics

A Moving Mesh Finite Volume Solver for Macroscopic Traffic Flow Models. MSc thesis.
MSc thesis on time-dependent adaptive meshes (using h-refinement), used in combination with a finite volume solver. Non-linear systems of hyperbolic partial differential equations can be solved, in particular this was done for macroscopic traffic flow models. [Abstract] [PDF (6.1MB)]

Reaction-Diffusion: A simple numerical model
The reaction-diffusion model is known to be sensitive in numerical mathematics. This article describes the behaviour of solutions, using forward and backward Euler, and Adams-Bashfort. Stepsize-limitations, stability and jacobian eigenvalues are discussed.
[zipped Postscript]

Pseudospectra
This project, done by 8 students, concerned pseudospectra. These should provide information on the usefulness of a normal (eigenvalues-)spectrum. A handy tool was developed in Matlab, which can compute, plot, edit, export and print pseudospectra.
[html]

Thomas-algoritme en preconditionering In Dutch
Een kort artikel over het Thomas-algoritme, dat efficiënt tridiagonale stelsels direct oplost.
[PDF]

Numerieke Partiële Differentiaalvergelijkingen In Dutch
Een artikel over geschiktheid van numerieke oplosmethoden voor partiële DV'en, afhankelijk van de eigenschappen van de DV. Eerst wordt theoretisch gekeken naar de stationaire en tijdsafhankelijke convectie-diffusievergelijking. Vervolgens wordt geëxperimenteerd met numeriek oplossen van een gelineariseerd convectie-diffusie-model en de Stokes vergelijking.
[PDF]

Ongepreconditioneerd Bi-CG en QMR In Dutch
Een artikel over het oplossen van algemene lineaire stelsels met Bi-CG en, in het geval van breakdowns, QMR. Methoden worden vergeleken aan de hand van numerieke experimenten uit een grondwater-model.
[PDF]

Iteratieve Lineaire Oplosmethoden In Dutch
Een artikel over diverse iteratieve oplosmethoden van een lineair stelsel. Gekeken wordt naar een grondwaterstelsel en de verspreiding van gif in de bodem. Gebruikte methoden zijn GCR, CR, CG, BiCG en BiCG-STAB.
[PDF]

Differentiaalvergelijkingen In Dutch
Een eerste introductie in het numeriek oplossen van differentiaalvergelijkingen, zowel gewone als partiële DV's. Gebruikte methoden zijn impliciete en expliciete Euler, Midpunt, en methode der lijnen. Toepassingen zijn warmtetransport en de (gedempte) mathematische slinger.
[PDF]

Fast Fourier Transformatie In Dutch
Een artikel over de discrete Fourier-transformatie (DFT) voor frequentie-analyse van signalen. Vervolgens wordt een recursieve versie besproken: de FFT.
[PDF]

Computational Physics

Pseudospectrale methode bij een golf-simulatie In Dutch
Een artikel over watergolven en hun reflectie aan vaste wanden en de effecten van waterdiepten en hellende bodem hierop. De differentiaalvergelijkingen worden opgelost met de pseudospectrale methode.
[PDF]

Self-Avoiding Walks In Dutch
Een artikel over self-avoiding walks, gesimuleerd met incomplete enumeratie. Het verband tussen segment-lengte van een polymeer en ruimtelijke afstand wordt bekeken in 2D en 3D.
[PDF]

Computer Science

Extending Dynamic Rules, An Application Oriented Study Into Stratego's New Dynamic Rules. MSc Thesis.
MSc thesis on the improvement of the dynamic rule system within the Stratego program transformation language, carried out during this project. With various case studies. [Abstract] [PDF]

Optimalisatie metro-aanleg in Utrecht met lokaal zoeken In Dutch
Een projectverslag over fictieve aanleg van metrolijnen en herstructurering van het busnetwerk in Utrecht. De nadruk ligt op het modelleren, implementeren en optimaliseren. Dit laatste gebeurt met lokaal zoeken (Simulated Annealing).
[PDF]

Parallel clusteren in het Ising model In Dutch
Een projectverslag over een parallel cluster-algoritme in het Ising model. Dit model beschrijft een (2D-)atoomrooster en het omdraaien van spins, met magnetische effecten tot gevolg. De nadruk ligt op het parallelliseren met BSP van het Swendsen-Wang clusteralgoritme. Kostenanalyse, experimenten en C-sources inbegrepen.
[PDF]

Een parallelle FFT In Dutch
Een projectverslag over een parallelle Fast Fourier Transform implementatie, geprogrammeerd met de BSP-libraries. Aandacht wordt besteed aan diverse optimalisatie-trucs, kostenanalyse en experimenten.
[PDF]

Een parallelle LU-decompositie In Dutch
Een projectverslag over een parallelle LU-decompositie, geprogrammeerd met de BSP-libraries. Aandacht wordt besteed aan diverse optimalisatie-trucs, kostenanalyse en experimenten.
[PDF]

Greenery Expert System In Dutch
Een projectverslag over een expertsysteem in DELFI-2. Dit XS determineert planten aan de hand van uiterlijke kenmerken en inferentie van plant-klassen.
[PDF]

Het BSP model In Dutch
Een kort artikel over het nieuwe Bulk Synchronous Parallel-model voor parallel programmeren.
[html]

Various

Rendementsonderzoek bij dynamo's In Dutch
Mijn eerste stappen in de wetenschapswereld. Een eindexamen-onderzoek voor natuurkunde naar het rendement van fietsdynamo's.
[html]

De Fields-medaille In Dutch
Een kort artikel over 'de Nobel-prijs in de wiskunde': de Fields-medal.
[html]

Educational Applets

Seconds counter
My very first Java-program! This applet is not outdated after 31-12-1999, because you can enter any date you like (even in the past).
[applet]

Interpolating polynomials
A neat applet, which interpolates and plots a polynomial function through any number of user-clicked points.
[applet]

Multi-threaded quicksort
This applet implements a multithreaded quicksort. Besides that it looks fancy, the important part of this program is dealing with concurrency using synschronized methods in java.
[applet]

Verdelings-optimalisatie In Dutch
Een projectverslag over Simulated Annealing. Deze methode benadert een goede oplossing voor een optimalisatieprobleem. (doorklikken naar 'practicum, applet'.)
[html]

Reader Software
PDF-iconMost reports are in Adobe's Portable Document Format (PDF). Download the latest version of the free Acrobat Reader from here

PS-iconSome reports might also be in postscript-format, windows-users can use GSView to view postscript-files. Download it from here